MISSIÓ


Educar nens/es, adolescents i joves des d’una visió cristiana, segons el model de Sant Vicenç de Paül i de Santa Lluïsa de Marillac, proporcionant-los una formació integral de qualitat que afavoreixi la seva autonomia, el seu sentit crític i el seu compromís social. Els nostres centres prioritzen l’atenció a les persones més vulnerables i en risc d’exclusió social i constitueixen un conjunt d’obres educatives sostenibles.

VISIÓ


 

Desitgem que els nostres Centres, el 2020, puguin:

1. Oferir un ensenyament que afavoreixi l’èxit acadèmic de cada alumne segons les seves necessitats educatives i el seu ritme d’aprenentatge, avançant en l’aplicació dels criteris d’”escola inclusiva”.

2. Crear espais i temps – mitjançant un acurat projecte Educatiu-Pastoral – que permetin forjar al nostre alumnat una escala de valors pròpia que afavoreixi el seu creixement personal en totes les dimensions: autoconeixement, interioritat, sentit crític, aprofundiment en la fe cristiana, compromís, resiliència…

3. Accentuar la motivació i l’estímul dels alumnes, mitjançant la cura de l’acció tutorial i de l’orientació, perquè aconsegueixin el màxim desenvolupament de llurs potencialitats i la seva inserció responsable en la societat.

4. Proporcionar una oferta competitiva d’activitats de temps lliure que completi la nostra proposta de formació integral de cada alumne.

5. Potenciar el lideratge dels nostres equips directius, basat en la formació i l’acompanyament, que consolidi i garanteixi el Caràcter Propi.

6. Donar resposta proactiva als reptes, als canvis i a les intuïcions perquè es dugui terme, amb audàcia i determinació, la missió educativa encomanada per la Companyia de les Filles de la Caritat.

7. Afavorir un clima d’acollida, de proximitat i de senzillesa que resulti estimulant per als membres de la comunitat educativa i els convidi a comprometre’s, a implicar-se i a participar responsablement en els desafiaments del nostre Projecte Educatiu.

8. Ser centres educatius que destaquin per la seva modernitat i per la dignificació en els espais, els mitjans i les metodologies; col·legis que cridin l’atenció en el seu entorn per l’atractiu i per la rellevància de la tasca educativa que s’hi desenvolupa.

9. Incentivar la implicació i la participació de les famílies en l’acció educativa, així com la col·laboració activa en un projecte comú.

10. Disposar d’un conjunt de professionals amb una formació excel·lent i que s’actualitzi mitjançant un Pla de Formació conjunta i contínua.

11. Esdevenir una xarxa on els nostres treballadors es trobin identificats i implicats en el nostre caràcter propi, siguin flexibles, aportin el màxim del seu potencial i desenvolupin el seu talent en harmonia amb aquest Projecte Educatiu.

12. Fer de la diversitat social i cultural una font de riquesa i d’estímul, arrelant amb la realitat de cada centre educatiu i el seu entorn, obrint les nostres estructures i projectes per afavorir la integració i cohesió amb les institucions del nostre àmbit més proper.

13. Possibilitar una experiència real i constant en la construcció d’una societat més justa, acostant-se a la realitat de les obres socials, establint-hi sinergies de col·laboració constant amb els projectes formatius dels nostres Centres

14. Ser reconeguts en les institucions educatives, a l’Administració i en el Secretariat de l’Escola Cristiana, per la nostra missió i especificitat en el conjunt d’escoles cristianes.

15. Propiciar alternatives que permetin l’autofinançament i la sostenibilitat de cada Centre i que tots ells siguin recognoscibles en respondre a uns trets comuns de pertinença a la Fundació Escola Vicenciana, així com per les seves característiques específiques segons el context on s’ubiquen.

Uso de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes que ajuden el Funcionament de l'lloc web i per Fer 1 Seguiment de com interactueu amb ell, de manera que us puguem proporcionar una experiència d'usuari millorada i personalitzada. Únicament utilitzarem els cookies si hi consentiu de fent click al Accepta.

ACEPTAR
Aviso de cookies