De l’APIMA del Col·legi Sant Josep de Maó es vol dur a terme una iniciativa envers totes les APIMES de la Fundació Escola Vicenciana.

Objectiu

L’objectiu general és fer una associació general de totes les APIMES de l’escola Vicenciana amb els objectius següents:

 • Reunions trimestrals amb les diverses APIMES per aportar i participar activament en intercanvis d’idees.
 • Organitzar i dur a terme intercanvis familiars i entre alumnes dels nostres diversos centres, perquè coneguin altres realitats i funcionaments i fer així que la nostra fundació estigui més interrelacionada.
 • Realitzar intercanvis culturals, perquè es puguin conèixer les diferents cultures que envolten els nostres centres.
 • Realitzar convivències de caràcter pastoral, entre tots els membres de les nostres comunitats.
 • Realitzar intercanvis de diferents realitats (valors, coneixaments, TIC’s etc.) a partir de xerrades de professionals i altres.
 • La producció i aportació d’idees per millorar el funcionament dels nostres centres.
 • La creació d’un banc d’idees i de vivències per millorar la part econòmica cap als nostres centres a partir de les aportacions de les APIMES.
 • Com fomentar i enfortir les extraescolars
 • Com fomentar els idiomes estrangers en els centres a partir de la col·laboració de les APIMES

Com realitzar-ho?

Per dur aquesta proposta a terme, es faria de la següent manera.

Proposta:

 • Primer de tot fer un grup de wasap entre els diferents presidents de les APIMES de la Fundació.
 • Formar una comissió de membres de les diverses APIMES.
 • Fer una primera reunió presencial, amb el tractament d’aquests diferents punts:
  • La creació o formació d’una entitat (Associació d’APIMES de la Fundació Escola Vicenciana
  • Creació d’un logo corporatiu
  • Divisió de càrrecs i tareas
  • Generar un compta econòmica comuna per les despeses generades per aquestes

Amb tot això, rematem aquesta proposta a l’equip gestor de la nostra Fundació, per tenir la seva aprovació i començar-ho a dur a terme, des del Col·legi Sant Josep de Maó

Presidenta de l’APIMA

Ana Ponciano