PAGAMENT DE TASES

Realitza  un ingrés en el següent compte per completar l’ inscripció:

  • Nº de compte: ES36 2100 3039 4222 0034 0876 (La Caixa)
  • Destinatario: Col·legi Sant Josep
  • Concepte: OTE Nom i Llinatges
  • Preu normal de l’examen: 89€
  • Preu per a exalumnes del centre: 79€
  • Data examen:  Dimarts 24 d’abril 2018 (17:30 h)