male-cartoon-pointing-to-white-board

PROJECTES I COMISSIONS

COMISSIÓ MULTILINGÜE

La part multilingüe és una part essencial pel que fa la nostre escola. Des de fa uns anys, es fa una feina on s’intenta potenciar a tots nivells la lectura des del col·legi, amb iniciatives perquè facin de la lectura no una obligació, sinó un plaer.

Les propostes de cara aquest curs  són:

 • REMODELACIÓ DE LA BIBLIOTECA (s’explicarà dins del projecte escola – biblioteca)
 • BIBLIOTECA D’AULA

La biblioteca d’aula, es una part fonamental dins la classe, es un espai on els alumnes poden trobar una diversitat de llibres en diferents llengües, on trobaran històries i contes que lis faran introduir-se en nous mons màgics, sentir-se protagonista dins una història real plena d’intriga, etc. També hi ha lloc per trobar llibres d’informació o d’aprenentatge (diccionaris).

 • COORDINACIÓ AMB LA BIBLIOTECA PUBLICA

Impulsar una relació amb la biblioteca pública es un altre dels pilars de la comissió multilingüe des de diverses variants. Des d’Educació Infantil es realitzarà una tasca de CONTA CONTES. A Educació Primària es farà un treball de recerca de llibres i amb les TIC. I per l’Educació Secundària explicació i història de l’edifici de la Biblioteca Pública.

 • DONACIÓ D’UN LLIBRE

Aquest any s’intentarà potenciar la biblioteca d’aula, una d’aquestes tasques que realitzarem, es la donació per part de les famílies d’un llibre de lectura obligatòria per la biblioteca d’aula.

Així aquesta va creixent en qualitat i quantitat d’exemplar d’interès general.

 

 • MES D’ABRIL MES DEL LLIBRE

Durant el mes d’abril es duran a terme diverses activitats, per impulsar i florir aquesta passió per la lectura. A l’anterior curs es van dur a termes les següents activitats:

 • Concurs literari
 • Una rosa per sant Jordi
 • Un llibre un tresor
 • Express-arte
 • DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA

El centre duu a terme la dinamització de la biblioteca amb activitats concretes, des de les diferents etapes educatives mensualment, com a espai viu i integrat dins el nostre dia a dia.

   • L’AVI EM CONTE UN CONTA

   PROJECTE: “GENT GRAN, GENT PETITA”. Convidar a avis que ens contin un conta o alguna rondalla. Els destinataris seran els alumnes d’educació infantil i Primer cicle d’Educació Primària.

   Per part del Segon cicle de Primària i ESO treballaran el conta, la rondalla o el teatre a l’aula, poden ser ells qui preparin una representació al geriàtric.

   A dia d’avui, aquesta col·laboració moltes vegades es fa via digital.