PROJECTE EMOCIONAL

El projecte d’educació emocional de l’escola vol afavorir l’aprenentatge acadèmic i el benestar de l’alumne.

Arrel de l’evolució en la nostra societat i dels diferents canvis sorgits a aquesta, ens adonem de la necessitat d’educar al nostre alumnat amb la gestió de les emocions.

Per aquest motiu juntament amb la importància de donar resposta a aquestes necessitats; des del nostre centre estem realitzant un conjunt de tasques fonamentades en tres perspectives que són:

Gràcies al suport de l’APIMA contem amb la intervenció de la psicòloga Ana Sainz per treballar a nivell emocional amb les famílies, alumnat individual i en gran grup.

També cal tenir present la formació del professorat continuada enfocada a la sensibilització i adquisició d’estratègies i recursos per fer front a les necessitats emocionals manifestades al nostre centre.

Finalment, l’equip de suport coordinarà les diferents perspectives exposades en el projecte emocional i aportarà orientacions a l’equip docent del centre per treballar els conflictes que puguin sorgir a nivell individual, gran grup i familiar dins les aules o espais de convivència ubicats dins el centre.