male-cartoon-pointing-to-white-board

PROJECTES I COMISSIONS

SANT JOSEP COM A CENTRE ECOLÒGIC

Ja fa anys que a l’escola Sant Josep intentem presentar un projecte sostenible per protegir el medi ambient.
Temps enrera hi havia una comissió però, degut a reestructuracions, va desaparèixer.

Estem a un nou cicle i el compromís que volem adquirir amb la natura es fort, ja que es un problema de caràcter urgent i que, a nivell burocràtic, s’intentarà solucionar més lentament que a nivell individual o en petits grups. El canvi climàtic és real, ens afecta a tots i cada petit gest té una gran importància.

Per això, hem decidit dur a terme una sèrie d’actuacions:

big-light– Estalviar electricitat. Encenem només la meitat de llums de les classes, suficient amb l’ajuda de la llum natural.

bathroom-faucet-tool– Estalviar aigua. Les nostres aixetes són de pulsador, la qual cosa fa que el gast sigui menor.

contract– Estalviar paper. Els alumnes fan algunes feines amb paper prèviament utilitzat només per una cara.

water-bottle– Reciclar plàstic. Cada classe té un recipient a on depositar els plastics, els quals es buiden al contenidor corresponent de l’escola cada divendres.

big-lightProjecte Centres Ecoambientals

 

– Reciclar vidre. Qualsevol secció de l’escola, ja sigui el professorat, el personal de menjador o les germanes, reciclen tots els recipients de vidre.
– Reciclar oli. El personal de menjador deposita l’oli utilitzat en recipients de plàstic per, més tard, procedir a reciclar-lo com toca.
– Reciclar piles. Per tota l’escola hi ha repartits recipients a on depositar les piles descarregades.
– Reciclar taps. És important saber que els taps de plastic s’han de reciclar per separat de les ampolles.
– Reciclar mobles. Quan un moble s’ha de treure de l’escola per desgast, es telefona a una empresa especialitzada en recollida d’aquests.
– Campanyes de recollida de productes. Durant tot l’any, a l’escola es fan una sèrie de campanyes recol·lectores de productes que les famílies no necessiten I que poden ser utilitzades per altres persones amb menys recursos.