pens-pencil-and-ruler

SECRETARIA

PROCÉS ADMISSIÓ I INSCRIPCIÓ

Procés d’escolarització  (Admissió i Adscripció)

Pel que fa el procés d’admissió i adscripció, la conselleria facilita una pàgina web en la qual els pares i tutors podran obtenir tota la informació i documentació relacionada amb el procés de escolarització.

http://bit.ly/2dMMrA1