pens-pencil-and-ruler

SECRETARIA

PREUS ACTIVITATS

 • Activitats Extraescolars (Educació Infantil i Primària): 41€ mensual
 • Activitat Extraescolar (Educació Infantil i Primària) 1 dia: 4€
 • Sortides escolars Educació Primària i ESO ( Dos pagaments, octubre i març): 19€
 • Sortides escolars Educació Infantil ( Dos pagaments, octubre i març): 15,50€
 • Menjador diari: 8€
 • Bono menjador de 10 dinars: 77€
 • Fix menjador: 147€ mensual
 • Fix menjador (sep-dic-abr-jun): 110€ mensual
 • Fix servei de guarda: 41€ mensual
 • Servei de guarda per dies: 4€
 • Quota voluntària (Dos pagaments, novembre i febrer): 60€
 • Matrícula: 63€