Experiment- Art

Els nens fan diferents activitats plàstiques on poden desenvolupar la seva creativitat.