Informàtica

Els nens aprenen les nocions bàsiques de l’ utilització del word, power point….